Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2012-04-10 16:51 i Gammal - Lillevångskolan F-5 Trelleborg
Grundskola 4 – 5 Geografi

Norden Geografi

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska känna till:

-Namn och läge på de nordiska länderna samt huvuddragen i respektive land.

-Viktiga begrepp, ord och symboler för att förstå en karta och geografiboken.

-Jämföra likheter och skillnader mellan de nordiska länderna.

-Hur kontinentaldriften påverkar länder, så som Island.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tittar på kartor och beskriver ländernas geografi
 • Vi tränar namngeografi
 • Vi läser texter i läroböcker och på nätet om länderna och vad som är typiskt för dem.
 • Vi jämför de nordiska länderna och tittar på likheter och skillnader.
 • Vi ser filmer, som beskriver natur och levnadsförhållanden

Bedömning

Du ska kunna svara på frågor om Norden

Du ska kunna sätta ut valda delar på karta

Du ska delta i diskussioner

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: