👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick 4B Mot programmering

Skapad 2021-09-15 12:51 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Matematik
Du kanske gillar att spela spel på datorn eller på plattan. Du tänker kanske att du ska jobba som spelutvecklare då du blir äldre. Många apparater vi använder i vår vardag är programmerade att kunna göra olika uppgifter för att hjälpa oss. Hur funkar det egentligen?

Innehåll

Syfte

Utveckla dina förmågor att:

·       Kunna formulera och lösa problem, värdera valda strategier samt att föra och följa matematiska resonemang.

·       Kunna använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

·       Kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

·       Algebra

-        Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

-        Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

·       Problemlösning

-        Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer

-        Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur

 

Du får träna på:

·       Följa och skriva enkla koder

·       Mönster, loopar och alternativa vägar

·       Problemlösning

 

Vi kommer att jobba tillsammans mot tavlan.

Du kommer att få jobba självständigt / i grupp/ med en kompis.

Vi jobbar i matteboken, spelar spel, samtalar, färdighetstränar digitalt.

Kunskapskrav

·       Metod

Du ska kunna välja och använda en metod för att…

-        Följa och skriva enkla koder med och utan loopar och alternativa vägar

·       Begrepp

Du ska förstå och kunna använda begreppen…

-        Stegvisa instruktioner, mönster, kod, alternativ väg, loop

·       Problemlösning, resonemang och kommunikation

Du ska kunna resonera kring, formulera och lösa problem genom att…

-        Tolka koder och se mönster

Bedömning

 

·       Läraren bedömer dig under arbetets gång.

·       Du får utvärdera och självskatta dina kunskaper efter avslutat arbetsområde.

Matriser

Ma
Mitt i Prick 4B Programmering

Programmering

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Begrepp
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
Du förstår inte och kan inte använda begreppen: stegvisa instruktioner, mönster, kod, alternativ väg, loop.
Du förstår och kan använda begreppen: stegvisa instruktioner, mönster, kod, alternativ väg, loop.
Metod
Följa och skriva koder
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
Du kan följa en enkel kod utan loopar och alternativa vägar.
Du kan följa och skriva enkla koder med och utan loopar och alternativa vägar.
Du lär dig mer genom att använda digitala program/appar på dator/IPAD t e x Scratch.
Problemlösning
Resonera, formulera och lösa problem genom att...
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
Du har svårt att se mönster och att tolka koder.
Du kan tolka koder och se mönster.
Du lär dig mer genom att använda digitala program/appar på dator/IPAD t e x Scratch.