👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sa1b - Demokrati, diktatur och MR (Område 2)

Skapad 2021-09-15 14:28 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi kommer i detta område studera och arbeta arbeta kring begreppen demokrati, diktatur och MR.

Innehåll

 

Arbetsområde:

Vi kommer gå igenom, läs om och arbeta kring demokrati, diktatur och MR. 

Examination:

Skriftlig analys som skrivs under lektionstid under vecka 39. Du kommer få redogöra för begreppen demokrati, diktatur och analysera dess uttryck och påverkan på dagens samhälle.*

Planering och tidsram:

Här hittar ni planering och tidsram.

Bedömning:

Bedömning på uppgiften kommer läggas ut här i Unikum. Då de första två områdena i kursen är mindre till sin karaktär kommer bedömningen läggas ut först när även område 2 i kursen är genomfört och bedömd.  

 

* En detaljerad uppgift kommer publiceras i classroom. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
    Sam  -
  • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
    Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b - Berzeliusskolan

E
C
A
1
Samhällens organisation och bakomliggande idéer
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
2
Likheter och skillnader mellan olika samhällen
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
3
Mänskliga rättigheter
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna