👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2021-09-15 15:28 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Undervisningen i svenska ska ge möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Mål - Läsa

Förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.

Det innebär att du ska kunna:

 • samtala, skriva eller visa med t.ex. en bild att du förstått det du läst
 • ta eget initiativ och visar intresse för läsning
 • känner igen alla bokstäverna och kan ljuda ihop dem till ord
 • känner igen ordbilder
 • visar förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa frågor och besvara frågor

 

Mål - Skriva

Du kan skriva ord och korta texter.

Det innebär att du ska kunna:

 • skriva korta meddelanden, brev, sagor, berättelser m.m. 
 • skriva texter till bilder
 • använda mellanrum, stor bokstav och punkt
 • stava vanliga och bekanta ord

 

Så här kommer vi att arbeta;

 • Arbeta med bokstäver och bokstavsljud 
 • Träna på att ljuda och känna igen ordbilder
 • Träna på att skriva och forma bokstäver
 • Utöka vårt ordförråd genom att samtal om ord
 • Textbearbetning- vi letar ordbilder, bokstäver, meningar, rader osv.
 • Skapa texter individuellt och tillsammans
 • Högläsning där vi arbetar kring boken med samtal, ordförståelse samt läsförståelse
 • Individuell lästräning av olika typer av texter och böcker

 

Viktiga ord och begrepp:

Ljuda: att säga varje bokstav ljud och sammanbinda de till ett ord.

Ordbild: Att känna igen ord utan att behöva ljuda dem.

Flyt: Att kunna läsa utan att stanna upp i läsningen.

Förståelse: Att minnas vad det är man har läst och förstå vad texten handlar om.

Mellan raderna: Att förstå och kunna dra slutsatser om det man har läst även det som inte stått i texten. Ex: Det står i texten: De packade badbyxor, handdukar, fika, spannar och spadar. Du tänker: Aha, det måste vara sommar och de är på väg till stranden, även om det inte står i texten.

Lässtrategier: Vad man gör om man inte förstår det man har läst: Ljudar, läser om, läser lite till för att se om det kommer en förklaring, frågar någon.

Stor bokstav, punkt, mening och rad.

Stora bokstäver (versaler) och små bokstäver (gemener).

Skiljetecken: punkt, komma, frågetecken, utropstecken.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma...

 • ...hur du läser. Om du ljudar eller läser med flyt och om du märker när du läser fel.
 • ...hur väl du förstår det du läser. Om du kan berätta om det du har läst och om du kan koppla det till saker du själv har varit med om eller läst om.
 • ...din bokstavskännedom - ljuden, versaler/gemener.
 • ...om du skriver för att kommunicera.
 • ...om du har mellanrum mellan orden.
 • ...hur du använder stor bokstav och punkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avkodningsförmåga
Jag kan några ordbilder och ljudar många ord.
Jag kan många ordbilder och ljudar många ord. Jag läser med långsamt flyt.
Jag läser med flyt. Jag ljudar nya ord snabbt.
Läsförståelse a
Jag rättar till det som blir fel om någon säger till mig.
Jag märker när jag läser fel och rättar till det.
Läsförståelse b
Jag kan med stöd (t.ex. frågor) berätta om det jag läst.
Jag kan berätta i stora drag om det jag läst.
Jag kan berätta om det jag läst och kan koppla det till annat jag upplevt eller till saker som händer i världen.

Sv SvA
Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Bokstavskännedom
Jag vet hur de allra flesta stora (versaler) bokstäverna ser ut.
Jag vet hur de allra flesta små (gemener) bokstäverna ser ut.
Jag vet hur de allra flesta bokstäverna låter.
Jag är säker på hur alla bokstäver ser ut och låter.
Jag skriver för att kommunicera
Jag skriver av ord eller meningar.
Jag skriver ord och/eller enkla meningar.
Jag skriver korta texter med röd tråd.
Jag skriver texter med innehåll och en röd tråd .
Versaler och gemener
Jag använder bara versaler (stora bokstäver) när jag skriver.
Jag blandar versaler och gemener när jag skriver.
Jag skriver med gemener (små bokstäver).
Mellanrum mellan orden
Alla orden kommer på en lång rad - jag har inte mellanrum mellan orden.
Jag delar upp orden med ett mellanrum för det mesta.
Jag delar upp orden med ett mellanrum.
Stor bokstav och punkt
Jag skriver meningar men använder inte stor bokstav och punkt.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt ibland.
Oftast skriver jag meningar med stor bokstav och punkt.