👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BYGBYG01Anl

Skapad 2021-09-15 16:30 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Bygg och anläggning
BYGBYG 01 Undervisningen i ämnet bygg och anläggning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om yrken inom anläggning, anläggningsfordon, husbyggnad, måleri och plåtslageri samt om olika specialyrken. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i anläggning, anläggningsfordon husbyggnad, måleri och plåtslageri samt förståelse av arbetet inom bygg- och anläggningsbranschen.

Innehåll

 

Praktiskt, omväxlande och fritt

Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och mycket av samhällets övriga infrastruktur. I arbetet ingår att köra maskiner för grävning, lastning och lossning etc. Maskinföraryrket är brett det finns många olika arbetsuppgifter och typer av maskiner.

 

 

 

 
Planering 
 
Eleverna kommer att få grundläggande kunskaper hur man framför en entreprenadmaskin på ett säkert sätt. Arbetet kommer att ta 4st lektioner under höstterminen
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande ritningsläsning.
  Byg  -
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Byg  -
 • Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri.
  Byg  -
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Byg  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Byg  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Byg  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Byg  -
 • Hälsa och ergonomi.
  Byg  -
 • Metoder för att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  Byg  -
 • Facktermer.
  Byg  -

Matriser

Byg
BYGBYG01

Rubrik 1

E
D
C
B
A
2. Jag ska träna på att göra vanliga arbetsuppgifter.
Jag jobbar bra med verktyg och material med stöd av lärare Med visst handlag
Jag jobbar bra med verktyg och material. Med lite stöd av lärare. Med gott handlag.
Jag jobbar bra med verktyg och material med nästan inget stöd av lärare. Med mycket gott handlag.
5. Jag ska träna på att följa arbetsbeskrivning och ritning.
Jag kan med stöd av min lärare följa beskrivningar och ritningar. I samråd
Jag kan följa beskrivningar och ritningar efter att jag pratat med min lärare. Efter samråd
Jag kan med säkerhet följa beskrivningar och ritningar efter att jag pratat med min lärare. Efter samråd
6. Jag ska träna på att hantera och vårda material, verktyg och maskiner
Med stöd av min lärare så kan jag hantera och vårda material, verktyg och maskiner. Med viss säkerhet
Med lite stöd av min lärare så kan jag hantera och vårda material, verktyg och maskiner. Med viss säkerhet
Jag kan utan stöd av min lärare hantera och vårda material, verktyg och maskiner. Med säkerhet
7. Jag ska träna på att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Med stöd av min lärare så arbetar jag säkert med tanke på min hälsa, arbetsmiljö och min kropp. Med viss säkerhet.
Med lite stöd av min lärare så arbetar jag säkert med tanke på min hälsa, arbetsmiljö och min kropp. Med viss säkerhet.
Jag arbetar säkert med tanke på min hälsa, arbetsmiljö och min kropp. Med säkerhet.
8. Jag ska träna på att utvärdera mitt arbete och resultat och att dokumentera det.
Jag kan skriva lite om det jag har gjort och hur det gick och hur det blev. Enkel/Enkla
Jag kan skriva mycket om det jag har gjort och hur det gick och hur det blev. Noggrann
Jag kan skriva mycket och berättande om det jag har gjort och hur det gick och hur det blev. Noggrann och utförlig.