👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textiltryck och applikation

Skapad 2021-09-16 10:37 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Slöjd
I fyran ska du få lära dig mer om hur man sammanfogar tyg med symaskinen. Vi fortsätter med raksöm och sicksack och syr en påse. Påsen dekorerar du med ditt monogram i form av en applikationen. Monogrammet har du själv ritat, kalkerat och skurit ut i schablonplast. Om tiden räcker till ska du även få pröva att arbeta med ull, antingen genom att använda en garnteknik (virkning) eller genom tovning.

Innehåll

Vi ska:

-ta reda på vad begreppet monogram står för/kulturell förankring

-idéutveckling/göra ett eget monogram i form av en applikation

-skära ut en schablon med skalpell

-stryka fast schablonen på tyg och stöppla med textilfärg

-klippa till tyg/klippa i tyglager

-sy fast en applikation

-sy en påse

-lära oss att använda en loggbok, lägga in bilder och reflektera över vår arbetsprocess

-garntekniken-virkning

-ulltekniken- tovning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6