👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera, genomföra och värdera egen konditionsträning

Skapad 2021-09-16 11:32 i Britsarvsskolan Falun
Planera, genomföra och värdera egen konditionsträning
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Att ha en god kondition och att vara i rörelse har betydelse för våran hälsa både fysiskt och psykiskt. Det bidrar även till att du klarar av de andra skolämnena bättre. Under den här perioden kommer du att planera, genomföra och värdera egen konditionsträning.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

 

 • Din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 • Din förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • Få kunskap om hur konditionen påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

 

Bedömning - vad och hur?

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 • Din förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Hur ska det bedömas?

 • Genom ditt aktiva deltagande i undervisningen både teoretiskt och praktiskt.
 • Genom ditt upplägg av träningsprogram samt dina reflektioner kring programmen relaterat till tankar kring hälsa, rörelse och livsstil.

 

Konkretisering av mål:

Du ska utveckla förmågan att skapa ett allsidigt och praktiskt genomförbart program.

Du ska utveckla förmågan att med begrepp och ord förklara målet med övningarna i programmet utifrån ett hälsa- och rörelseperspektiv.

Du ska utveckla förmågan att värdera och utvärdera ditt program utifrån ett hälsa-, rörelse- och livsstilsperspektiv

 

 

Undervisning och arbetsformer

Teori om träningslära

Konditionsaktiviteter 

Konditionstest före och efter träningsperioden

Planering, genomförande och värdering av egna träningsprogram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Planera, genomföra och värdera egen konditionsträning

F
E
C
A
Hälsa och livsstil
Du behöver träna mer på att sätta upp mål med din träning som i huvudsak är realistiska och motiverade. Du behöver träna mer på att välja övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är anpassade till träningsprogrammets mål. Du behöver träna mer på att ge en enkel och till viss del underbyggda beskrivning av träningsprogrammets effekter på den fysiska förmågan och hälsan och koppla detta till egna upplevelser med träningsperioden.
Du kan sätta upp mål med din träning som i huvudsak är realistiska och motiverade. Du kan välja övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är anpassade till träningsprogrammets mål. Du kan ge en enkel och till viss del underbyggda beskrivning av träningsprogrammets effekter på den fysiska förmågan och hälsan och koppla detta till egna upplevelser med träningsperioden.
Du kan sätta upp mål med din träning som är relativt realistiska och motiverade Du kan välja övningar, träningsfrekvens och intensitet som relativt väl är anpassade till träningsprogrammets mål. Du kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggda beskrivning av träningsprogrammets effekter på den fysiska förmågan och hälsan och koppla detta till egna upplevelser med träningsperioden.
Du kan sätta upp mål med din träning som är realistiska och motiverade Du kan välja övningar, träningsfrekvens och intensitet som är väl anpassade till träningsprogrammets mål. Du kan ge en utvecklad och väl underbyggda beskrivning av träningsprogrammets effekter på den fysiska förmågan och hälsan och koppla detta till egna upplevelser med träningsperioden.