👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2021-09-16 11:57 i Rånäs skola Norrtälje
Pedagogisk planering för att skriva faktatext ifrån texter i biologi.
Grundskola 6 Biologi Svenska
Vi ska titta närmare på hur en faktatext är uppbyggd och du ska få träna på att skriva egna faktatexter utifrån arbetsområdet i biologi.

Innehåll

 

Syfte- målet med undervisningen

Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur. I din text ska du göra egna formuleringar samtidigt som du använder dig av ämnesspecifika ord.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.
 • Hitta, läsa och förstå fakta från källor på internet.

Hur ska du lära dig detta?

 • lyssna på genomgång om hur man skriver faktatexter
 • skriva en faktatext om ett svenskt vilt djur 

Bedömning

I matrisen ser ni de kunskapskrav som bedöms inom detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv Bi
Skriva faktatext

F
E
C
A
Skriva
Tänk på att följa instruktionerna för hur faktatext ska skrivas.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva
Tänk på att använd punkt, stor bokstav och läs igenom din text halvhögt så du hör/ser ev. stavfel, innan du anser att din text är klar.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka information
När du söker information på nätet så bör du fundera på vem som skrivit och om du bedömer att du kan lita på innehållet. Ett tips är att jämföra uppgifter från flera olika sidor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa det du läst
Tänk på att det är du som ska skriva texten nu, det är inte godkänt att skriva av text direkt från en annan faktatext. Egna formuleringar är jätteviktigt.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Kombinera bild och text
De bilder du har med i din faktatext måste på något vis ha stöd i texten. Ex. blåbär skulle kunna vara med i texten om björnen med bildtext: björnen äter bl.a. blåbär.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsakfungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt ocheffektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.