👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling och gemenskap

Skapad 2021-09-16 13:38 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
I den blåa gruppen kommer vi att fokusera på språkutveckling och olika gemensamma aktiviteter i liten grupp.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska få utveckla sitt språk och träna samspel med varandra.

Mål

- Att barnen ska få ett utökat ordförråd.

- Att barnen ska få möta nya begrepp som är användbara i vardagen. 

- Att barnen ska få träna rollen och turtagning

 

Genomförande

Vi kommer:

*  arbeta med olika teman, tex kroppen, kläder, mat, djur osv.

* göra gemensamma aktiviter tillsammans i minde grupp t.ex skapande, lekar, rörelse, gå till skogen.

* använda oss av tecken som stöd (TAKK) och bilder och föremål för att visa och förstärka språket.

* använda oss av leklådor med olika teman där vi pedagoger aktivt deltar i mindre grupper i syfte att utveckla språket.

* arbeta med delar utav materialet ”Före Bornholmsmodellen” 

* Läsa bok tillsammans och prata om bilderna.

* Sjunga sånger och göra ramsor.Utvärdering:

Vi har tränat på samarbete och turtagning. Barnen har kunnat vänta på sin tur i aktiviteter vi gjort. Vi har läst böcker och de har varit intresserade och vi har tränat på att göra tecken till dessa. Vi har använt oss av språklådorna och tränat på att leka tillsammans. I dessa stunder när vi varit få har vi fått till fina samtal och barnen har vågat ta för sig. Vi har tränat på olika sånger och ramsor. Barnen har utvecklats i sin förmåga att göra rörelser i sångerna och sjunga med.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18