👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Årstiderna utifrån ett språkperspektiv.

Skapad 2021-09-16 14:19 i Hasselgatans förskola Alingsås
Förskola
Vi tänker att arbeta med årstiderna som tema. Vi utforskar tillsammans med barnen med alla våra sinnen. Smak, lukt, känsel, hörsel och syn. Vi börjar med att utforska Hösten.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Vi har valt att sätta extra fokus på barns språkutveckling då detta är ett av kommunens mål. Eftersom barnen visar intresse för djur och natur, och vad som händer när det blir kallare ute , tänker vi väva samman dessa områden i vårt tema Hösten.

Hösten erbjuder många möjligheter att utforska med alla våra sinnen.

 

 

Mål:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,Vilka mål i läroplanen kan vi koppla det här till? Välj max fyra mål, gärna färre, (går att klicka i längst ner på sidan)
 • Våra övergripande mål på förskolan är som följer:
 • Förskolan ska ha en språkstimulerande utemiljö.
 • Förskolan ska ha en språkstimulerande innemiljö.

Var är vi? (Nuläge)

Vi tänker fråga barnen vad de vet om hösten. Vi delar in barnen i mindre grupper och gör tankekartor tillsammans. 

 

Vart ska vi?

Vi hoppas att alla barnen ska ha fått möjlighet att utveckla sitt språk både vad gäller ordförråd och förmågan att kommunicera på olika sätt.

Vi vill också att de ska fått en ökad kunskap om de olika årstiderna och förståelse för hur vi människor påverkar och påverkas av naturen.

Vi pedagoger har köpt in boken "Uteverksamhetens möjligheter" av Sanne Björklund, som vi tänker använda oss av vad gäller språket.

Vi kommer naturligtvis använda oss av faktaböcker och söka på internet mm både enskilt och tillsammans med barnen.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi börjar med att göra tankekartor för att se vad barnen redan vet och vad de vill veta mer om.

Därifrån kommer vi planera våra aktiviter och temasamlingar.

Vi tänker välja ut ett träd i närmiljön och se vad som händer med det under de olika årstiderna.

Vi samlar in naturmaterial och använder i skapande verksamhet och kompletterar med skrift och teckenbilder för att förstärka språket.

Vi använder oss av rim och ramsor, sånger och barnböcker mm. Vi tänker bla använda oss av "Majas Alfabetssånger", och "Maja tittar på naturen" . Dockan Maja kommer att vara med i temat.

Barnens intresse kommer naturligtvis ligga till grund för vår vidare planering.

Vi kommer fortlöpande dokumentera genom foton, dels genom dokumentationsvägg inne på avdelningarna och på Unikum.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18