👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2021-09-16 14:18 i Ängsskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Du ska få veta om Astrid Lindgren och ytterligare någon författare som du själv väljer. Du ska genom böcker och filmer få undersöka hur skolan såg ut för 100 år sedan.

Innehåll

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på:

 • fakta om Astrid Lindgren och hennes böcker
 • välja en egen författare att skriva om
 • skapa en presentation och hålla ett muntligt föredrag
 • jämföra skolan för 100 år sedan med dagen skola
 • resonera om budskap och handling i böcker och filmer
 • läsa olika typer av texter och tolka innehållet

Undervisning

Du kommer att

 • använda särskilt framtaget material till arbetsområdet
 • läsa böcker och se filmer och prata om budskap och handling
 • söka fakta på internet
 • skapa presentation i power- point
 • hålla muntligt föredrag
 • träna på att vara källkritisk i din informationssökning
 • tolka texters innehåll med läroboken Läsförståelse orange

Bedömning

Du kan

 • prata om varierade ämnen
 • planera en muntlig presentation med digitala verktyg
 • medverka i resonemang om budskap och handling
 • hämta information 
 • vara källkritisk
 • läsa texter och svara på frågor om innehållet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 9