👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden åk 2

Skapad 2021-09-16 15:37 i Bruksskolan Flen
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vad finns där ute i rymden? Vad är big bang? Är jorden nära solen? Vilka andra planeter kan vi upptäcka? För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse.

Innehåll

Du ska kunna: 

 • berätta hur jorden, solen och

månen rör sig

 • beskriva orsaken till månens

faser

 • känna till vad en stjärnbild är

 • skriva en kort faktatext

 • tala inför både en mindre

grupp och klassen

 • samarbeta i en mindre grupp

 • känna till att stjärnhimlen ser

olika ut vid olika tider på året

 • söka information med hjälp av

dator och/eller böcker

 • skapa med olika tekniker

Så här ska du arbeta för att uppnå det du ska kunna och visa mig det du kan:  

 • läsa faktatexter om månen och månens faser

 • lyssna när någon berättar 

 • titta på faktafilmer 

 • planera och skriva en faktatext om solen

 • observera månens utseende 

 • måla en galax med vattenfärg 

 • skapa en rymdraket av olika material i en liten grupp 

 • söka information om en planet via dator och/eller böcker 

 • muntligt presentera ett arbete om en planet tillsammans med en liten grupp 

 • tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra 

Hur kommer jag bedöma dig som elev: 

 

Jag kommer observera, samtala och tolka ditt arbete utifrån förmågorna (skriva, tala och samtala). Du som elev får även möjligheten att själv bedöma hur du har gjort med hjälp av mig som lärare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3