👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2021-09-16 15:58 i Nävertorp grundsärskola Katrineholm
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter
Vilka olika yrken kan jag möta på i samhället och vad finns det för yrken som jag kan arbeta med?

Innehåll

Mål: Eleven bekantar sig med olika yrken.

 

Metod: Vi arbetar med yrken en gång i veckan i en till en situation samt tillsammans med annan elev för att samtidigt träna på socialt samspel. Vi kommer även försöka göra studiebesök hos olika yrkesgrupper utifrån vad pandemirestriktionerna tillåter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har inblick i närsamhället och dess arbets­, förenings­ och kulturliv, och
  GrSär lgr11
 • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  7-9