👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Jag och min familj"

Skapad 2021-09-16 17:11 i Förskolan Kornetten Umeå
Förskola
Syfte: Att barnen ska bli medvetna om sig själv och få förståelse för begreppet familj, vad en familj kan vara och hur olika den kan se ut. Att alla är lika viktiga och värdefulla. Mål: Att barnen ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Att barnen ska få en ökad förståelse för andra. Att varje barn skall trivas på förskolan och känna sig trygga. Stärka självkänslan hos barnen. Göra vårdnadshavarna delaktiga genom att de får skicka med material på barnens familjemedlemmar. Varför: För att barnen har pratat mycket om sin familj.

Innehåll

Vår barngrupp består av barn från 1-3 år.

 

Temat kommer att vara en röd tråd genom all vår verksamhet under dessa veckor. Vi kommer att dela gruppen i mindre grupper vid behov.

 

Vi kommer att på

 

samling:

vi pratar om olika familjekonstellationer och “barnets egna familj” 

likheter, olikheter och hur vi och andra människor ser ut.

hur olika familjer ser ut.

 

sjunga sånger relaterade till jag, mitt namn och familjen

räknar hur många vi är

titta på bilder av oss alla på Blyger

titta på bilder på olika familjekonstellationer

vi läser böcker om familjer , jaget, olika-lika.

 

skapande:

vi ritar och berättar om min egen familj

vi målar, klipper och klistrar familjeträd

vi gör bildkollage av min egen familj med bilder hemifrån

 

rörelse och drama:

rörelsesånger om kroppen och jaget

berätta sagor om familjer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18