👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

México y España kap 3+5 Vale 8

Skapad 2021-09-17 08:26 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med faktatexter om México och Spanien. Vi utgår från kap. 3 och 5 i Vale 8.

Innehåll

Innehåll:

  • Geografiord
  • Väder
  • Siffror 100-10 000
  • Artiklar 
  • Berätta om ett land, muntligt och skriftligt

Examination (vecka 43):

  • Muntligt prov
  • Skriftligt prov (skriva en text)

Matriser

M2
México y España kap 3+5 Vale 8

Muntligt test

F
E
C
A
Innehåll
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du berättar om minst 5 olika fakta.
Du berättar om minst 7 olika fakta och kan utveckla minst 2 av dem.
Du berättar om minst 8 olika fakta och kan utveckla minst 4 av dem.
Ordval
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du använder vanliga ord och några mer ämnesspecifika ord.
Du använder en blandning av vanliga ord och ämnesspecifika ord.
Du använder en stor del av de ämnesspecifika ord du har lärt dig inom området.
Begriplighet och tydlighet
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Ditt språk går att förstå för en spansktalande person.
Ditt språk följer en del av de grammatiska reglerna.
Ditt språk börjar bli mer korrekt.
Sambandsord
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du använder något enstaka sambandsord.
Du använder några olika sambandsord.
Du använder flera olika sambandsord.
Strategier
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du använder någon strategi för att göra dig förstådd.
Du använder några olika strategier för att göra dig förstådd.
Du använder flera olika strategier för att göra dig förstådd.

Skriftligt test

F
E
C
A
Innehåll
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du berättar om minst 5 olika fakta.
Du berättar om minst 7 olika fakta och kan utveckla minst 2 av dem.
Du berättar om minst 8 olika fakta och kan utveckla minst 4 av dem.
Ordval
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du använder vanliga ord och några mer ämnesspecifika ord.
Du använder en blandning av vanliga ord och ämnesspecifika ord.
Du använder en stor del av de ämnesspecifika ord du har lärt dig inom området.
Begriplighet och tydlighet
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Ditt språk går att förstå för en spansktalande person.
Ditt språk börjar bli mer korrekt.
Ditt språk är i stort sett korrekt.
Sambandsord
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du använder något enstaka sambandsord.
Du använder några olika sambandsord.
Du använder flera olika sambandsord.
Strategier
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du använder någon strategi för att göra dig förstådd.
Du använder några olika strategier för att göra dig förstådd.
Du använder flera olika strategier för att göra dig förstådd.

Hela arbetsområdet

F
E
C
A
Kommentera och jämföra
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter.