👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skådebröd

Skapad 2021-09-17 09:23 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap
Ni kommer att få prova på hur man skapar skådebröd av olika material.

Innehåll

Syftet med planeringen är att ni kommer utveckla era kunskaper i tillverkning av skådebröd, utifrån branschens tävlingstrender och utveckling där utseende och utformning bedöms. Ni kommer att få kunskaper i hur man bygger skådebröd utifrån färdiga mallar men även utifrån egna idéer och tankar.

Matriser

Bag
Skådebröd

På väg mot
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

Skådebröd

Yrkesmässig tillverkning av bröd och bakverk inom valt specialområde. Tillverkningens trender och utveckling inom valt specialområde. Utseende inom valt specialområde. Utformning av recept och arbetsbeskrivningar inom valt specialområde. Ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillverkning och förvaring. Hygien och hygienbestämmelser. Ergonomi och ergonomiska riskfaktorer i arbetet. Arbetsmiljö och säkerhet. Förändringar av bröd, bakverk och brödkultur i allmänhet och inom valt specialområde genom historien och i olika kulturer.
På väg mot
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga 1
Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar tillverkning av bröd och bakverk
Förmåga 2
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
Förmåga 3
Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med säkerhet sådana
Förmåga 5
Förmåga att välja och hantera råvaror.
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Eleven kombinerar med säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Förmåga 7
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Förmåga 8
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Förmåga 9
Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Förmåga 10
Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver översiktligt bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver utförligt bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.