👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v.38 Projekt Djur

Skapad 2021-09-17 10:03 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Djuren i hinderbanan

Innehåll

Prioriterade mål 2021:

·       Normer och värden - Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov.

·       Barn delaktighet och inflytande - Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter.

·       Omsorg, utveckling och lärande - Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Syfte

Vi uppmärksammat att barnen har ett stort intresse för djur. För att följa barnens intresse, kommer vi att ta detta vidare i vår undervisning. 

 

Undervisning

Vi delar in oss i mindre grupper där pedagogerna dramatiserar ett djur som går hinderbanan. Här kommer vi att använda nyanserat språk så som under, över, och 

Sedan får barnen försöka dramatisera djuren och hjälpa varandra genom hinderbanan, där det även gäller att vänta på sin tur.

För att väcka diskussion och reflektion hos barnen kommer vi att filma dramatiseringen. Genom barnens tankar och åsikter kan vi se hur vi går vidare med projektet utifrån barnens intresse/behov.

Vi kommer att fokusera på djuren katt, gris, ko och häst. Där tar vi även hjälp utav TAKK (tecken som stöd), för att förstärka språket.  

 

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Visa på barnens olikheter i olika situationer. 

Samt att allt kan vara rätt, bara olika.


Lyssnar på varandra.


Barnen visar hänsyn, samspelar och samarbetar.Plocka fram olika saker för att se vad barnen tar sig an det.


Reflektera tillsammans med barnen, Visa bilder/filmer från undervisningen. filma/anteckna vad de uttrycker. om de inte har det verbala språket. 


Vi ska vara närvarande pedagoger

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.


Att få uppleva att andra kompisar rör på en kompis genom “massage”. Känna trygghet i att någon kommer nära. Genom olika massage övningar.

Nyfikenhet


Lust att lära


Glädje


Trygghet i sin identitet


Känna tillit till pedagogerna.


Sjunga/ramsor/

Instrument

Grovmotorik genom rörelse i att dansa

Yogasagor


Pedagog kollar upp massagesagor, berörings alternativ.


Skapande

 

Normer och värden

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.


Hur lärde sig barnet detta? Ta hand om sig själv och andra.


Barnen stannar i en aktivitet/lek


Bjuder in varandra i lekenDela in barn i mindre grupper 


Vi är lyhörda för deras tankar 


Skapa trygghet för att utmana vidare


Vi är närvarande pedagoger

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18