👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelns planeringsmall ht -21

Skapad 2021-09-17 10:10 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet?

Hösten 2021 startar vi med målet att få barnen till en trygg grupp och att de kan vända sig till oss pedagoger vid behov. Vi pedagoger kommer på och utvecklar olika strategier och aktiviteter som vi arbetar med tillsammans utifrån barnens intressen och våra prioriterade mål. Vi ska gemensamt arbeta ihop gruppen och ta tillvara på våra olikheter och likheter för att skapa de bästa förutsättningar att bli en grupp som strävar mot samma mål i verksamheten.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vi börjar med att observera barngruppen och skapa en gemensam struktur över dagen med hjälp av vårt bildschema. Detta för att ge respektive barn en gemensam grund och tydlighet över vår dag i gruppen Djungeln så vi alla får veta vad som förväntas av oss idag. Därefter arbetar vi med olika aktiviteter i vår undervisning med olika metoder och på olika nivåer för att utmana barnen på deras nivå. Vi kommer dela upp barnen i mindre grupper inför våra aktiviteter och i undervisningen för att tillgodose barnen utifrån deras förmågor och tidigare kunskaper/erfarenheter.

Under vår SKA-tid följer vi upp veckan som varit och planerar nya eller samma aktiviteter för veckan som kommer. Vi blickar tillbaka och reflekterar över vad vi pedagoger har gjort med barnen, hur barnen tagit emot undervisningen och aktiviteten kopplat mot läroplanen, samt gruppstorlek och gruppsammansättning. Detta kan kompletteras med filmsekvens eller ljudupptagning för oss pedagoger där vi tittar närmare på hur vi som pedagoger arbetar med och bemöter barnen för att arbeta vidare med vår undervisning.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

  • Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga att komma till förskolan och känna en trygghet med pedagogerna för att kunna utvecklas efter sina respektive förutsättning på ett positivt sätt
  • Vi strävar efter att ta tillvara på våra likheter respektive olikheter i undervisningen och i den dagliga verksamheten för att varje individ gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och utvecklas till att arbeta både enskilt och i grupp.

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mia, Jenny och Banne

Vem ansvarar för dokumentationen?

Jenny, Banne och Mia

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18