👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarskolan - Berättelse

Skapad 2021-09-17 10:57 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska nu arbeta med berättande texter på olika sätt. Du ska få lära dig vad som kännetecknar en berättande text, hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag som kännetecknar berättande texter. Du kommer att få träna på att beskriva personer och miljöer, hur man skriver dialog och hur man kan variera språket i en text. Arbetsområdet avslutas med att du ska få skriva en berättelse.

Innehåll

Undervisningen:

 • Genomgångar
 • Övningsuppgifter enskilt, parvis och alla tillsammans 
 • Skrivuppgift

 

Skrivuppgiften

Du ska skriva en berättelse som utspelar sig på en buss. Berättelsen ska passa för och kunna läsas av barn i din egen ålder. Tänk på att berättelsen ska hänga ihop med en början, ett mitt och ett slut. Försök att beskriva personer och platser, och använd gärna gestaltande beskrivningar som vi har övat på. Kom ihåg att använda talstreck när du skriver dialog och att använda skrivreglerna.

 

Berättelsen ska innehålla följande:

 • tre huvudpersoner
 • en oväntad händelse
 • ett samtal
 • gärna ett överraskande slut
 • en passande rubrik

 

Arbetsgång:

 • Planera din text med en tankekarta eller genom att skriva stödord.
 • Visa planeringen för Susanne
 • Gå in i Google drive, "delat med mig" och din namnmapp.
 • Öppna mappen för svenska
 • Starta ett nytt dokument. Döp dokumentet till Bussen.
 • Skriv din berättelse.
 • Läs igenom.
 • Gör ändringar och förbättringar av texten.

 

Du ska endast arbeta med din text på lektionerna i svenska. Vi bestämmer tillsammans när din berättelse ska vara klar.

 

Bedömning:

Jag bedömer din text enligt matrisen "Berättande text"

 

Lycka till!

/Susanne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande text

Helhetsbedömning

E
C
A
texten är begriplig
texten är relativt tydlig
texten är tydlig

Innehåll

E
C
A
innehåll och handling
begripligt innehåll enkel handling, räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklad handling, återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklad handling, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa
beskrivningar
enkla gestaltande beskrivningar
utvecklade gestaltande beskrivningar
välutvecklade gestaltande beskrivningar

Struktur

E
C
A
strukturen fungerar i huvudsak uppbyggnaden går att följa enkel textbindning berättarperspektivet fungerar i huvudsak
relativt väl fungerande struktur uppbyggnaden är tydlig varierad textbindning berättarperspektivet fungerar i relativt bra
väl fungerande struktur uppbyggnaden lyfter texten textbindningen skapar ett flöde väl fungerande berättarperspektiv

Språk

E
C
A
viss språklig variation viss variation i ordvalet meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt tempus används oftast korrekt
förhållandevis god språklig variation ordvalet är relativit varierat meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad tempus används korrekt
god språklig variation ordvalet passar och höjer kvaliteten meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad tempus används medvetet

Skrivregeler

E
C
A
stor och liten bokstav samt punkt används med viss säkerhet viss säkerhet i stavning
relativt få fel i användningen av skiljetecken relativt få stavfel
få fel i användningen av skiljetecken få stavfel