👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Barns delaktighet och inflytande HT21

Skapad 2021-09-17 12:58 i Gimlegårdens förskola Östersund
Förskola
Här beskriver vi hur vi kommer att arbeta med området barns delaktighet och inflytande utifrån läroplanen. De läroplansmål vi valt ut är de vi vill fokusera extra på i nuläget.

Innehåll

Målbild:

 • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
 • Utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Förskolans gemensamma hur:

 • I ordlådorna lägger vi ner bilder på figurer som representerar känslor (glad, neutral och ledsen/missnöjd). Barnen får utvärdera olika aktiviteter vi gör dels i temaarbetet men även i den övriga verksamheten.
 • I Bamsetemat. (Figurerna i Bamse kan representera olika känslor/egenskaper och delta i olika dilemman eller relationsfrågor)
 • Vi lyssnar på och uppmärksammar barn då de i vardagen uttrycker tankar eller åsikter och dokumenterar dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18