👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- begrepp och samband

Skapad 2021-09-17 14:31 i Smörblommans förskola Halmstad
Förskola
Enligt Ahlberg (2000) behöver barn återkommande möta och samtala kring matematiska begrepp för att utveckla sin matematiska förståelse. Vidare menar Ahlberg att matematiska begrepp är språkliga redskap och därmed en resurs i kommunikationen.

Innehåll

Syfte

Syftet med att arbeta med de matematiska begreppen gällande jämförelseord och lägesord är att ge barnen möjligheten till att undersöka, utforska och utveckla sina matematiska färdigheter. 

När förskolepedagoger arbetar med ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt och utifrån barnens erfarenheter uppmuntra dem till att tänka över matematiska fenomen så kan detta vidare bidra till att barnen får en positiv inställning till matematik (Joung & Reifel, 2011). Vidare menar Ahlberg (2000) att barnens färdigheter i skolan har ett samband med deras tidigare matematiska erfarenheter från förskolan.

Hur

 • Vi använder oss av de matematiska begreppen i lekar och planerade aktiviteter.
 • Vi förstärker de matematiska begreppen med hjälp av TAKK.
 • Vi erbjuder motoriska aktiviteter där barnen får utforska begreppen med hela sin kropp.
 • Vi använder oss av de matematiska begreppen i vardagen.
 • Vi synliggör de matematiska begreppen i vår lärmiljö genom att barnens längd finns uppsatt som ett diagram på väggen.
 • Vi synliggör de matematiska begreppen i vår lärmiljö genom att barnens ålder finns uppsatt som ett diagram på väggen.
 • Vi planerar aktiviteter både inomhus och utomhus där syftet är att utforska matematiska begrepp genom exempelvis leta efter geometriska former.
 • Vi ger barnen möjlighet att reflektera över olika mått och komma med egna hypoteser kring matematiska fenomen.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18