👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling-att berätta

Skapad 2021-09-17 14:50 i Smörblommans förskola Halmstad
Förskola
Språkutveckling är ett gemensamt mål att arbeta mot för alla avdelningar på förskolan. Fokus är: Att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd genom att berätta.

Innehåll

Syftet är att ge barnen ett bredare ordförråd inom det svenska språket samt utmana barnen att använda sitt ordförråd till berättande och samtal.

Vi kommer att schemalägga återberättande under veckan så att alla barn får förutsättningar till berättande.  Vi kommer läsa för barnen dagligen för att fylla på deras ordförråd. Det planerade återberättandet kommer att ske i mindre barngrupper för att skapa bra förutsättningar för barnen.

 

Vi kommer ge barnen förutsättningar till berättande genom att arbeta med:

 

 • Läsning 
 • Dramatisering
 • Flanosagor
 • Speciella upplevelser så som utflykter
 • Förskolebussen - naturen
 • Bilder
 • Takk
 • Skapa lärmiljöer för att stimulera läsning och språkanvändning 
 • Digitala verktyg

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18