👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmoment 2: ENGELSKA Modul 2- My day (IMA345)

Skapad 2021-09-18 13:53 i Campus Backa Katrineholm
På IM arbetar vi med ISv (Intensiv Svenska) där varje ämne är indelat i moduler. Detta är modul 1B som passar för elever som försöker nå sitt grundbetyg på 1 år. Modulen heter My self och handlar förstås om dem själva på olika sätt.
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this module you are going to work with what is happening during your days. You are going to present a typical day in your life orally and you are going to write a diary. We are also focusing on time phrases which means that you have to have those in your texts. You will also learn prepositions.

Innehåll

Målen för modulen är:

 • Eleven kan berätta så utförligt som möjligt om sin dag baserat på tidsuttryck, i tal och skrift, i presens och preteritum. Det innebär att eleven kan klockan, dagens olika delar (in the morning, at night, before lunch, after school, osv.), och ett antal rumsliga uttryck (at home, in school, in, at, on som rumsprepositioner och tidsprepositioner). Detta inkluderar även aktiviteter och intressen utanför skolan. 

Grammar:

GRAMMATIK MODUL 2A - CHECK

 • Artiklar, bestämd och obestämd
 • Enkla rumsuttryck och rumsprepositioner
 • Enkla tidsuttryck och tidsprepositioner
 • Enkla frågor
 • Preteritum-frågor med be och med andra verb
 • Wh-frågor och frågor med did.

 

GRAMMATIK MODUL 2B

 • Tidsuttryck och rumsuttryck, forts., även i preteritum.

Veckomålen:

 

Week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Info. / Homework

38

Go through next module.

Grammar company - telling time

The clock & other ways of saying time. Use them when you write your diary later on. (senare)

 

Words - what do you do during your days? We make a list together.

Continue working with the clock.

I am not here. I am on a course all day.

No lesson - work with the clock (last lesson)

Reading the third and fourth text and do exercise. (The trip & Simon goes shopping) (Classroom)

Grammar company - prepositions

Work with prepositions of room and time. (present and past tense).

 

 

Homework: Words

 

39

Start writing your diary.

Continue working.

 

Homework our wordlist

Continue working with the text and exercises OR prepositions.

Do / Does /Did- questions

Go through & ask each other questions about your days. Dialog

 

Continue work.

 

Homework: Start working with presenting your day.

 

40

Grammar check:

 • a/an + the
 • preteritum frågor med "be" & andra verb & Wh-frågor med "did"

Grammar company - a/an

Talk- what did you do ...? Dialogue 

Write in your diary. 

Work with the grammar.

 

Subject in school + schedule

Tell someone about your schedule, time and subjects.

Talking: Tell us about a day.

 

 

41

Write in your diary.

Continue working.

Read last text about Simon. "Time for packing". Look at "Simon's bag" and listen to "At the airport" and "Fix me".

Continue work with listening and finish up.

 

Finish up.

 

 

 

Resurser:

 

- Studi: Capitalisation in English

- Studi: Punctuations; Basics

- Studi: Verb tenses 

- Sambandsord på svenska

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Write a diary about your day

 • Present your day