👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmoment 2: ENGELSKA Modul 2A- My day (IMYVO)

Skapad 2021-09-19 16:37 i Campus Backa Katrineholm
På IM arbetar vi med ISv (Intensiv Svenska) där varje ämne är indelat i moduler. Detta är modul 1B som passar för elever som försöker nå sitt grundbetyg på 1 år. Modulen heter My self och handlar förstås om dem själva på olika sätt.
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this module you are going to work with what is happening during your days. You are going to present a typical day in your life orally and you are going to write a diary. We are also focusing on time phrases which means that you have to have those in your texts. You will also learn prepositions.

Innehåll

Målen för modulen är:

 • Eleven kan berätta om sin dag baserat på tidsuttryck, i tal och skrift, i presens och preteritum. Det innebär att eleven kan klockan, dagens olika delar (in the morning, at night, before lunch, after school, osv.), och ett antal rumsliga uttryck (at home, in school, in, at, on som rumsprepositioner och tidsprepositioner). Detta inkluderar även aktiviteter och intressen utanför skolan. 

Grammar:

GRAMMATIK MODUL 2A

 • Artiklar, bestämd och obestämd
 • Enkla rumsuttryck och rumsprepositioner
 • Enkla tidsuttryck och tidsprepositioner
 • Enkla frågor
 • Preteritum-frågor med be och med andra verb
 • Wh-frågor och frågor med did.

Veckomålen:

 

Week

Monday

Wednesday

Thursday

Friday

Info. / Homework

38

Gå igenom nästa modul

Grammar company - telling time

The clock & other ways of saying time. Använd detta när du skriver din dagbok.

 

I am not here. I am on a course all day.

Jag är inte här idag. Jag är på kurs.

No lesson - work with the clock (last lesson)

Ingen lektion, arbeta med klockan.

Words - what do you do during your days? We make a list together. Vi gör en ordlista tillsammans med ord kring vår dag.

Fortsätt arbeta med klockan.

Continue with words.

Grammar company - prepositions

Room-prepositions

 

 

Homework: Words

 

39

Work with prepositions of room and time. (present and past tense). Prepositioner för (rum) och tid.

Exempel 1

Börja skriva vår dagbok.

Continue working.

Homework - titta på orden och använd dem när du skriver din dagbok.

Fortsätt med att skriva din dagbok eller fortsätt med grammatiken. 

Do / Does /Did- questions

Genomgång + ställ frågor till varandra om er dag. Dialog.

Skillnaden mellan preteritum frågor med "be" & andra verb & Wh-frågor med "did"

Continue work.

 

Homework: Start working with presenting your day.

Arbeta med din presentation om din dag. Fredag nästa vecka.

 

40

Grammar:

a/an + the

Grammar company - a/an

Extra English - avsnitt 1

Write in your diary. 

Work with the grammar.

 

Skolämnen

Berätta om ditt schema, ämnen och tider.

Talking: Tell us about a day.

 

 

41

Skriv dagbok.

Fortsätt arbete med skrift och grammatik.

Extra English - avsnitt 2

Läsa text och arbeta med ord och läsning.

Avslutningsprov - nästa vecka

 • klockan
 • prepositioner
 • do / does / did
 • a / an

 

 

 

Resurser:

 

- Studi: Capitalisation in English

- Studi: Punctuations; Basics

- Studi: Verb tenses 

- Sambandsord på svenska

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Talk about your day

 • Your diary