👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar

Skapad 2021-09-19 19:11 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss våra vanligaste svenska svampar. Vi läser, diskuterar, skapar och lär oss om hur svampar lever och hur de ser ut.

Innehåll

SVAMPAR

 

Vad ska vi arbeta med?

Syfte med detta arbetsområde är att eleven ska bli intresserade av skog, natur, svampar och våra årstidsväxlingar. Eleven ska få kunskap om hur svampar lever, vilken nytta de gör och om deras livscykel. I arbetsområdet ska eleven lära sig namnet på de vanligaste svenska svamparna och veta om de är ätliga eller giftiga. Eleven ska även känna till delarna på svampen.

 

Vad ska du lära dig?

·      Du ska känna igen och nämna några svampar som finns i Sverige

·      Du skall kunna svampens olika delar -hatt, skivor, fot, ring och strumpa.

·      Du ska veta att det finns giftiga och ätliga svampar

·      Du ska även känna till att svampar tillhör en egen grupp samt enkelt kunna förklara vilken nytta svamparna gör

 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ser på film om svampar
 • Vi lär oss identifiera olika svampar
 • Vi studerar och lär om svamparnas delar
 • Vi avbildar svampar.
 • Vi läser om och skriver om svampar

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

I ditt muntliga, skriftliga arbete kommer vi bedöma din förmåga att

·      artbestämma bland annat Kantarell, Karl Johan, vit- och röd flugsvamp och om du vet om de är ätliga eller giftiga.

·      berätta om svampens delar: hatt, skivor, fot, ring och strumpa.

·      presentera dina kunskaper om svampar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3