👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sopsamlarmonster

Skapad 2021-09-20 08:16 i Forssagården Borlänge
Förskola
Utifrån att barn ska få ett intresse av hållbar utveckling har vi valt att arbeta med sopsamlarmonster.

Innehåll

Mål: 

Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska förstå vikten av att värna om vår miljö samt skapa en förståelse för hur våra val bidrar till en hållbar utveckling. 

Metod:

Det finns 19 olika sopsamlarmonster men vi kommer att fokusera mest på Flamman, Prassel, Kompostina, Pappis, Plastis, Metallika och Batman. Med sopsamlarmonstren vill vi introducera och skapa ett intresse i barngruppen kring återvinning på ett tydligt och lekfullt sätt. 

 

Vi vill få in de olika figurerna i vårt övriga arbete, inte bara när vi arbetar med miljöfrågor. De olika sopsamlarmonstren är redan kopplade till läroplanens olika mål  

 

 • Flamman gillar rörelse och hälsa
 • Prassel vill lära oss om språk
 • Plastis gillar att skapa
 • Pappis representerar matematik 
 • Kompostina gillar naturvetenskap
 • Metallika lär oss om integritet och värdegrund

 

 • Vi introducerar de olika monstren för barnen och sedan gör vi olika aktiviteter kopplade till monstret och materialet. 
 • Vi tar fram olika material, ställer frågor, tar fram böcker och bilder. Vi ser filmer om de olika materialen.
 • Vi kommer att gå till återvinningscentralen och förbereder barnen på vad som kan finnas där. 
 • Vi vill att barnen själva ska kunna återvinna det skräp som blir på avdelningen, därav ska våra källsortering finnas lättillgängliga på förskolan.
 • Vi kommer att fira några av monstrens födelsedagar.

 

Förhållningssätt hos pedagoger:

 

 • ICDP
 • Uppmuntra barnen att ställa frågor
 • Medforskare
 • Didaktiska frågor (vad, hur, varför)

 

Dokumentation:

 • Reflektion tillsammans med barnen
 • post-it lappar
 • fota och filma.
 • Dela på barnens lärlogg för att göra vårdnadshavare delaktiga
 • Reflektera, diskutera och utvärdera i arbetslag varje vecka.
 • Skriva på unikum i reflektionen