👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn vecka 38

Skapad 2021-09-20 08:35 i Vindö förskola Helsingborg
Förskola
Här kan ni planera hur ni lägger upp undervisningen för att nå målen. I arbetslaget för ni en dialog kring vilka mål ni har i fokus från Läroplanen som ni sedan kan koppla direkt. Det kan innebära att nya mål tas ut veckovis eller arbetas med under längre tid.

Innehåll

 

Syfte

Vi kommer fortsätta arbeta med matematik på ett lustfyllt och lekfullt sätt för att utveckla barnens förståelse och kunskap kring ämnet. 

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

För att få en förståelse för vad matematik kan vara, för att vidga perspektivet och för förstå samband mellan olika begrepp. Utveckla en förståelse för klassificering och sortering för att kunna urskilja och känna igen olikheter. För en ännu ökad förståelse för de geometriska formerna ska barnen få använda sin kroppar för att undersöka hur formerna kan se ut. Tillsammans får de resonera och problematisera varandras och sina egna tankar kring uppgiften. 

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18