👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gafsan Natur och teknik

Skapad 2021-09-20 09:40 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
I förskolan lär sig barnen naturvetenskap och teknik genom lek och aktivitet. Teknik på förskolan handlar om att utforska och använda digitala verktyg i vardagen och göra det begripligt för barnen. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse, sin förståelse kring och sin kunskap om kretslopp, djur och växter samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi pedagoger ska vara inspiratör och medforskare i barns utforskande, lek och aktivitet kring naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte):

 

Vi är ett nytt arbetslag som inte hunnit upptäcka barnens intressen och frågor kring detta målkluster. Vi ska observera och lyssna in barnens intressen, frågor och nyfikenhet för att kunna ge rätt förutsättningar och undervisning.

 

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):t

 • Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. 
 • Utveckla barnens intresse och nyfikenhet för natur, teknik och enkla naturvetenskapliga experiment. Vi vill att naturvetenskap och teknik ska bli en del av den vardagliga utbildningen.
 • Vi vill at barnen skapar en förståelse kring hur människors olika val i vardagen skapar en hållbar utveckling och god hälsa. 
 • Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 
 • De ska också få möjlighet att möta och utforska hur digitala verktyg fungerar. 

 

Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

Barnen ska ges möjlighet att se och utforska naturen på nära håll. 

Vi kommer att använda oss av digitala verktyg, som mikroskop, för att upptäcka naturen.

Vi kommer engagera barnen i källsortering och använda oss av sopsamlarmonstren.

Vi kommer att arbeta med att implementera ett källkritiskt förhållningssätt i barngruppen. Detta genom att utforska teknikens möjligheter.

Vi kommer att använda projicering, lärplattor, programmerbara robotar, mikroskopägg mm.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18