👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteaktiviteter och allemansrätten

Skapad 2021-09-20 09:23 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Innehåll

 Uteaktiviteter & allemansrätten

Under VT22 kommer vi att vistas utomhus för att bekanta oss med vilka regler och skyldigheter som gäller när man är ute i naturen (allemansrätten). Eleverna kommer att få genomföra olika lekar och fysiska aktiviteter i olika utemiljöer. I samband med dessa aktiviteter kommer vi att samtala om allemansrätten men även lite om säkerhet. Vad kan vara bra att tänka på till exempel om det har regnat ute och man ska hålla till på en gräsmatta - kan det vara extra halt? Finns det risk att man springer in i något/någon på ett visst ställe och hur kan man göra för att undvika det? 

 

Grovplanering: 

Allemansrätten och utomhuslekar (säkerhet och hänsynstagande). 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Orientering och utevistelse

Uteaktiviteter och orientering

Godtagbara kunsakper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven behöver öva mer på att delta i aktiviteter i natur och utemiljö. Eleven behöver öva mer på allemansrättens regler.