👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 - Återberättande text

Skapad 2021-09-20 09:26 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Vi ska arbeta med kapitlet "Återberättande text" i Klara svenskan. När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för återberättande. Du kan återberätta en bra film du sett, eller ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. Ofta återberättar vi händelser varje dag utan att vi tänker på det.

Innehåll

Vad kommer vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med genren återberättande text. Lära oss formen för den.

Tala
 • återberätta i kronologisk ordning
 • hålla mig till ämnet,
 • använda varierande tidsord,
 • tala tydligt.

Skriva

 • skriva rubrik, inledning och avslutning
 • hålla mig till ämnet,
 • skriva i kronologisk ordning,
 • skriva med varierande tidsord
 • dela upp min text i stycken,
 • skriva med verben i preteritum.

Läsa

 • urskilja den återberättande textens struktur,
 • förutspå textens handling,
 • reda ut oklarheter i texten,
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst.

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer arbeta i boken med de olika momenten. Ni kommer få öva på att muntligt återberätta en händelse i kronologisk ordning och med tidsord. Vi kommer läsa återberättande text och träna oss på att analysera rubriker, inledningen och avslutningen. Vi kommer skriva återberättande text och titta på exempel och analysera vad som är bra och vad som kan bli bättre eller tydligare med texterna. Vi skall sedan också träna oss på att ge varandra feedback för att utveckla vårt eget återberättande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 4 - Återberättande text

Tala, jag kan:

Insatser krävs för att nå godkänd nivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Återberätta i kronologisk ordning
Hålla mig till ämnet
Använda varierade tidsord
Tala tydligt

Skriva, jag kan:

Insatser krävs för att nå godkänd nivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva rubrik, inledning och avslutning
Hålla mig till ämnet
Skriva i kronologisk ordning
Skriva med varierande tidsord
Dela upp min text i stycken
Skriva verben i preteritum

Läsa, jag kan:

Insatser krävs för att nå godkänd nivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Urskilja den återberättande textens struktur
Förutspå textens handling
Reda ut oklarheter i texten
Ställa frågor till texten
Sammanfatta huvuddragen till det jag läst