👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Growing Up Spotlight

Skapad 2021-09-20 09:46 i Uppgårdskolan Ekerö
Grundskola 9 Engelska
Growing Up on SPotlight 9 is based on feelings, nettiquete, effects of alcohol, drugs and social media. Students will have comprehension, learn vocabulary and discuss even take a stand on moral issues affecting characters in Unit 1. After the completion of the chapter the stdents will have a test.

Innehåll

Innehåll

SYFTE

KONKRETISERADE MÅL

Under teman kommer vi att arbeta med att träna följande förmågor:

 • muntliga diskussioner i helklass och mindre grupper

 • läsning och förståelse av innehållet i olika texter

 • olika former av hörförståelse

 • skriftlig produktion

UNDERVISNINGEN

Arbetsområdet "Growing up" bygger på olika texter som handlar om känslor,grupptryck , faror och vanor på Internet och om effekterna av tobak, alkohol och dopning, mm. Texterna kommer från läromedel Spotlight för åk 9. Efter arbetet med att läsa och förstå innehållet i texterna, har vi kortare diskussioner i klassen för att belysa olika synsätt. Till texten ska även en sammanfattning skrivas.

Dessutom kommer vi att diskutera både i par och i grupper. Klassen skriver också en uppsats som har med grupptryck att göra.

BEDÖMNING

Den skriftliga delen  bedöms enligt följande:

 • hur begripligt du kan uttrycka dig i skrift

 • hur korrekt du kan uttrycka dig, både vad gäller ordval, stavning och grammatik

 • hur du varierar dig språkmässigt och kan anpassa stilen efter mottagaren

 • hur väl du kan uttrycka en åsikt

Klassrumsaktiviteten bedöms genom att jag ser hur du jobbar med uppgifterna, om du tar ansvar och genomför alla moment och hur självständigt du tar dig an arbetet.

 

Growing Up Spotlight 9 

 

 

Topic/Focus 

Week 

Title 

Activity 

Checklist 

Homework 

Reading 

Listening  

Writing 

Speaking 

Culture 

41 

 

Unit ! 

Write the glossaries on page 8-10 

Read  

Common Sense Dot Com Page 8-10 on Spotlight Textbook. 

Do A, B, C,D ,E, F and G on page 6-7 On Spotlight Workbook 

 

A Pair the expressions 6 

B Who says what? 6 

What words are explained? 6 

D Translate the words 7 

E.Read the statements and discuss 7 

F Daily Usage-rate and discuss 7 

G What would you do? Choose and discuss. 

Do Grammar on Spotlight Workbook page 137-139 

Reading 

Listening  

Writing 

Speaking 

Culture 

42 

Write the glossaries on page 11-14 

Read Netiquette 

We Never Talked About It page 11-14 

 

Do A, B, C,D ,E, F and G on page 8-10 On Spotlight Workbook 

 

A Translate and solve the crossword 8 

B Find the expressions 9 

C Fill the correct words 9 

D Answer the questions 10 

E Explain the words 10 

F Write a dialogue 10 

G Find out more 10 

Do Grammar on Spotlight Workbook page  

140-143 

Reading 

Listening  

Writing 

Speaking 

Culture 

43 

Write the glossaries on page 16-19 

Read/Listen to High School Never Changes page 16-19 

 

Do exercises 

A,B,C,D,E,F,G 

On Spotlight workbook page 16-17 

A.What`s the word 16 

B.Which character is described 16 

C.Answer the questions 17 

D. Translate into English 17 

E Translate into Swedish 17 

F. Write about the characters in a film 

G Discuss 

 

Do Grammar on Spotlight Workbook page 144-147 

 

Reading 

Listening  

Writing 

Speaking 

Culture 

 

Write the glossaries on page 20-21 

Read /listen to Who is Protecting the Children page 20-21 

 

Do exercises A,B,C,D on page 

18-19 Spotlight Workbook   

 

 1. True or false 18 

B. Pair words and synonyms 18 

C. Put the correct words in the blanks 19 

D. Search for facts and discuss 19 

Do Grammar on Spotlight Workbook page 148-152 

 

Reading 

Listening  

Writing 

Speaking 

Culture 

47 

Write the glossaries on page 22-23 

Read/ listen to Internet Health Advice from Dr. Feelgood on page 22-23 

 

Do exercises A,B,C,D on page 

18-19 Spotlight Workbook 

A.Translate the words 20 

B. Pair words 20 

C. Translate into English 20 

D. Who`s got the problem? 21 

E. Put these tips in the right order 21 

F. Convince your friends 21 

G. Write and answer 21 

 

Do Grammar on Spotlight Workbook page 153-156 

 

Reading 

Listening  

Writing 

Speaking 

Culture 

48 

 

Write the glossaries on page 26-29 

Read listen to Clara`s Day Part 1 on page 26-29 

 

 

Do exercises  on page 22-23 

 Spotlight Workbook 

A.What word is missing? 22 

B.Fill in the words 22 

C.Answer the questions 23 

 

Do Grammar on Spotlight Workbook page 157-160 

 

Reading 

Listening  

Writing 

Speaking 

Culture 

49 

Listen to  

Clara`s Day Part 2 

 

 

Do exercises A and B on page 

18-19 Spotlight Workbook 

A.Listen and answer the questions 

 1. Discuss 23 

Do Grammar on Spotlight Workbook page 161-164 

 

Test 

Test 

Test 

Test 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11

Matriser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Growing Up Spotlight

Rubrik 1 Innehål / Content

Nivå 1
Kan skriva en enkel text med sammanhang om händelser med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Nivå 2
Kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Nivå 3
Kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Diskussion och samtal
Deltar i samtal och diskussioner där elever framför sina egna åsikter.
Talar tydligt och har ett gott sammanhang och kan anpassa språket till olika situationer.
Talar klart och tydligt med ett gott sammanhang och anpassar språket till olika diskussionssituationer. Ser till att alla deltagare är lika delaktiga i diskussionen.
Stavning / grammatik
Gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet. Gör en del grammatiska fel
Gör få stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt. Gör endast ett fåtal grammatiska fel
Stavar korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer. Inga grammatiska fel förekommer
Ansvar
Deltar ofta aktivt på lektionerna och tar ett visst ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande.