👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Legomasters

Skapad 2021-09-20 10:24 i Fridas Hage Tjörn
Grundskola F
Eleverna delas in i grupper och får en uppgift att lösa gemensamt genom att bygga lego.

Innehåll

Vi vill använda tv-programmet Legomasters som inspiration för att uppmuntra eleverna att konstruera och samarbeta kring en uppgift. 

Eleverna delas in i grupper eller par och får ett tema att bygga utifrån. 

Tema 1: Sportscen

Tema 2: Fordon

Tema 3: Byggnader

Mål: Utveckla samarbetsförmåga och konstruktionsförmåga på ett lustfyllt sätt. 

Hur ska vi utvärdera? : Vi samtalar med eleverna och fotograferar deras byggen. De får sedan berätta för de andra på avdelningarna vad de byggt/hur de tänkt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -