👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gafsan matematik

Skapad 2021-09-20 11:12 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
I förskolan möter barnen matematiken i leken, skapandet, byggandet och samtalet.

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte):

Vi har en ny barngrupp och ett nytt arbetslag som inte hunnit upptäcka barnens intressen och frågor kring detta målkluster. Vi ska observera och lyssna in barnens intressen, frågor och nyfikenhet för att kunna ge rätt förutsättningar och undervisning

 

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):

 • Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för matematiska begrepp, som rum, tid, form, mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring.
 • Barnen ska utveckla sin förmåga att reflektera kring matematik och problemlösning i vardagen

 

Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

 • Genom att synliggöra matematiken i vardagen och projektarbetet på ett medvetet sätt utvecklar barnen sin förmåga till problemlösning och intresse för matematik.

 •  

  Genom ett varierat och föränderligt utbud av material och aktiviteter utmanas barnen i sitt matematiska tänkande.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18