👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA GROVPLANERING HT-21

Skapad 2021-09-20 11:20 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6
Här ligger grovplaneringen för engelska HT-21, vecka för vecka.

Innehåll

Grovplanering engelska åk 6 - 2021- v33-43V33 (formulera dig i skrift, förstå innehållet i talad och skriven engelska)

“English-speaking cities” s 4-5 Textbook

Lära sig lite om några platser där engelska talas, dialekter och ord

Pass 1: Lyssna och läsa texten. Follow up s 5. Kolla världskarta. Studera ord och fraser från kapitlet - explain the words: .https://docs.google.com/document/d/1szmdSX2KwYoAuJv-1uO4MljtWP6XM_24OUre8WXeA_c/edit

 

Svara på frågor på papper/i grupp muntligt om textens innehåll. Alla hittar på en fråga som klassen kan svara på om texten. Skriv på lapp.

Pass 2: Talk around the word, what has happened? (prata engelska till bilder)

Spela engelska spel m tärning. Prata.

Pass 3: Skriv en kortare text om dig själv, present yourself. Papper och penna, eller iPad/dator om vi har det. Skriv om följande saker:

What´s your name and age?

Tell me about your family! (brothers, sisters, parents)

Do you have any pets?

Where do you live?

Do you have any interests and hobbies? Tell me about them!

What´s your favourite food? Why?

What are your favourite subjects in school? Why?

What kind of games do you like?

What is your best TV-program? Why?

Is there anything you hate or dislike to do?

What is your best memory from this summer?

What is your worst memory from this summer?

What do you like to develop (utveckla) in english this year?v34  (muntlig interaktion och framställning, formulera dig i skrift)

Pass 1: Explain the words! s 6 Textbook finns en massa låneord från engelskan. Hitta på bra förklaringar på dem och skriv ner på engelska. Efter ni gjort 5-6 st - vi tränar genom att köra fråga fråga byt.

Pass 2: Skriv vidare på din presentation.

Pass 3: Talk around the words. What has happened? (prata engelska till bilder)

Spela engelska spel m tärning. Prata. Vissa: Skriv klart presentationen.

 

V35 (förstå innehållet i talad och skriven engelska, redogör och kommentera, formulera dig i skrift)

Pass 1: Holly Hobbie - episode 1 

https://www.ne.se/play/ur/program/211656?fromSearch=true

Film + kort samtal om det. Ordförståelse ge läxa till v 36 - glosor. 

Pass 2: Jobba med förståelsefrågor från avsnittet (stencil), jobba med att förklara budskapet med Hollys sång. Kunna förklara orden i HH1.

Pass 3: Skriv en kortare text på 20 min: “What is a good friend like?” - kopplat till Holly Hobbie del 1. 

 

V36 (muntlig framställning, formulera dig i skrift)

Pass 1: Läxförhör HH1-glosorna. Stava orden rätt, skriv en mening till varje ord.

Pass 2: “A dangerous swim” s 16-17 Textbook. Vi studerar och läser texten. Tränar på att återberätta handlingen på engelska - utifrån bilder och egna stödord. (Finns i LHL good stuff).

Pass 3: Fortsätt träna på att återberätta Dangerous swim (utifrån bilder + stödord)

 

V37 (muntlig framställning)

Pass 1: Spela in Dangerous swim på datorn, använd kameran. (Muntlig framställning)

Pass 2: forts.

Pass 3: forts.V38-39 (Skriftlig interaktion)

Chat with a classmate - chatta med en kompis i klassen, ställ frågor, spinn vidare, förklara, uttryck dig, för samtalet vidare, följdfrågor. 

Byt chat-friend efter en vecka.

 

V40-41 (muntlig interaktion)

Vi tränar att prata engelska på olika sätt för att bli bättre på att uttrycka oss i kommunikation med andra, hitta strategier att komma runt språkliga problem.

-Talk around the word - prata engelska till bilder på saker som är svåra att namnge

-What has happened? - prata till bilder och beskriv vad som hänt på bilden

-Express your opinion - dra kort och prata till de påståenden som står på korten, motivera dina åsikter

-Spela spel där du pratar (nya spelen vi köpt in, tärningsspel)V42 (hörförståelse i engelska)

Vi tränar på att uppfatta helheter och detaljer i talad engelska (ESL language, listening)

Vi gör också test i hörförståelse. Ge orden i HH2 att träna på till v43.

 

V43 (Holly Hobbie - del 2)

Se avsnittet.. Jobba med förståelse av innehållet + kommentera valda delar.. Explain words - jobba med orden/uttrycken. Jobba med HH-arbetsmaterialet. Quizlet LIve glosorna i läxan.

Läxförhör glosor.

 

V44-LOV-JÄMFÖRA OCH KOMMENTERA ENGELSKA TRADITIONER (pancake race, etc)V45 (läsförståelse + kommentera)

Läsförståelse-fokus:

PASS 1:

“Freedom on skis” s 20-21 textboken.

Classroom - frågor på texten.

PASS 2:

“The big jump” s 24-25

Classroom - frågor på texten.

 

V46-47 (NP muntliga?)

(Skriftlig framställning + bearbeta sin text)

Eleverna skriver om Big Jump. Hur känns det att göra ett bungee jump? Rädd? Spännande? Läskigt? Berätta om hela vägen från uppladdning tills hoppet är klart och känslan efteråt.

Läs varandras texter - ge feedback (2 stars and a wish). Bearbeta texten och ändra (markera ny färg för det du ändrar) - lämna in i Classroom.

 

V48-49

(Använd informationen i egen produktion)

Använd info i din egen produktion (gör en skriftlig presentation i Google presentationer). 

Johan väljer några olika youtube-klipp och 2 texter du kan välja melan.

-Använd en youtube -video (v48).

-Klar? Använd en text om något (v 49)

 

V50-51

(kommentera och jämför - engelsk tradition)

- Hur firas jul i England? Vad tycker om det? Kommmentera. (vi ser en kort barnfilm youtube)

Jämför med svenskt firande. Är det likadant? Skillnader?

-Pancake-race - kommentera och jämför med svenska traditioner. Vad tycker du om att de har pancake-races? Vad gillar du med det? Finns det något positivt/negativt med det