👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst - Äpplet

Skapad 2021-09-20 11:29 i Fröhuset Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Hösten är här och vi kommer att utforska om äpplet.

Innehåll

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

- förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Syftet är att barnen ska få en större kunskap om äpplet. Äpplets form, färg, delar och smak samt utveckla sitt språk och sitt ordförråd. 


Under fyra veckor med start vecka 39 kommer vi att fokusera på äpplet. Vi kommer att ha samlingar där barnen får vara delaktiga genom att dela, skala och smaka olika sorters äpplen. Vi kommer att avsluta genom att baka en äppelkaka tillsammans med barnen. Under våra samlingar kommer vi att sjunga, läsa sagor och ramsor samt använda oss av TAKK tecken och titta på kort med äpplets delar. Vi kommer även röra oss i närområdet för att leta efter äppleträd och gå till biblioteket för att låna böcker om äpplet. 
Barnen kommer att få göra äppletryck och konstruera ett äppleträd med hjälp av sina händer och fötter. I vår utvecklingsplan har vi bland annat som mål att barnen ska få upptäcka sin närmiljö vilket vi gör när vi är ute, letar äppleträd och besöker biblioteket. Det står även att vi ska utveckla barnens talspråk och ordförråd, det gör vi när vi ger de namn på äpplets delar, färg och form. 

”Genom att fokusera på barnens språkutveckling kan förskolan bidra till att stärka deras självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet, såväl som litteracitet och kreativitet.” (Skolverket, 2017. ”Främja barns språkutveckling” Pia Håland Anveden s.1)

”Barnen ska omges med ord och deras utveckling av ordförrådet är beroende av hur mycket språklig stimulans de får.” (Skolverket, 2017. ”Främja barns språkutveckling” Pia Håland Anveden s.7)

När vi reflekterar med barnen har vi en samling där vi visar bilder från saker vi gjort när vi utforskat äpplet för barnen. Barnen får sedan reflektera över vad de gjort och vad de ser på bilderna. Vi dokumenterar det barnen säger till varje bild. Vi är även lyhörda för vad vårdnadshavarna återkopplar om vad barnen berättar hemma.

Alla barnen på Grodden ska delta utifrån sin egna förmåga. 

Sara är ansvarig för genomförandet och dokumentationen. Efter fyra veckor reflekterar och analyserar samtliga pedagoger. 

Genom att barnen får utforska äpplet får de kunskap kring äpplet. Äpplets olika färger, former och smaker. På så vis kan barnen föra en diskussion kring äpplet. Vidare kommer barnen få mer kunskap om att skapa i olika material och med hjälp av olika tekniker. Då vi kommer att göra äppletryck, handavtryck samt fotavtryck med färg. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18