👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Höst

Skapad 2021-09-20 12:36 i Lövestad förskola Sjöbo
Förskola
Vad händer i naturen på hösten?

Innehåll

Bakgrund

Vi valde detta tema för att barnen hittade olika ”frukter” som trillat ner på marken, kastanjer, ekollon , bokollon och de frågade även varför löven såg annorlunda ut.

Vi vill följa upp och vidareutveckla barnens intresse och låta dem ta del av om vad som händer i naturen och hur årstiden förändrar sig.

Vi kommer bland annat följa hösten genom naturen, träden och djuren.

Vad händer med träden på hösten?

Vad gör djuren på hösten?

  

Mål

Undervisa barnen om årstiden hösten, vad som händer i naturen, skapa ett intresse och väcka nyfikenhet hos barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Metod

Vi kommer att se film/ titta i böcker om hösten och djuren.

Vi kommer ha skapande aktiviteter som knyter an till hösten.

Vi letar och tittar efter förändringar i naturen bl.a då vi går ut till Kastanjen.

Vi lär barnen ramsor om hösten.

Vi sjunger sånger om hösten. 

 

Avslutning  

Utvärdering och analys

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18