👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kontakt sökes

Skapad 2021-09-20 13:05 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Kopplat till område i Gleerups med samma titel (Kontakt sökes).
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Pedagogisk planering i ämnet svenska för årskurs 4.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • Skrivförmågan (beskrivning, brev).

Eleverna får öva sig på att skriva texter med en tydlig mottagare. I temat finns det också moment där man övar sig på att använda talstreck, ger respons på texter och studerar ords uppbyggnad.

Nedan visas de kunskapskrav för att uppnå lägsta godtagbara resultat i skrivförmågan och i slutet av årskurs sex.

Bedömning (centrala uppgifter som underlag):

 • Central uppgift: Skriv en kort beskrivning (beskriv en bild).
 • Skriva brev.

Innehåll: Gleerups Svenska 4, Kontakt sökes.

Tidsperiod: V 40 till V 45.

Arbetssätt: Genomgångar i klassrummet, övningar, diskussioner och reflektioner, förberedelser genom hemuppgifter. Bedömning genom centrala uppgifter, kompisrespons, utvärderingar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Kontakt sökes

Skriva

Låg
Du behöver utveckla dina kunskaper och förmågor för en säkrare chans till ett godtagbart resultat.
Bra
Du har en god chans till ett godtagbart resultat.
Utmärkt
Du har en god chans till ett mer än godtagbart resultat.
Beskrivning
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan med stöd skriva en enkel beskrivning av en bild.
Du kan skriva en enkel beskrivning av en bild. Du kan redogöra för något eller för få element i bilden.
Du kan skriva en utvecklad beskrivning av en bild. Du kan redogöra för många element/alla elementen i bilden på ett detaljerat sätt.
Brev
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan med stöd skriva ett enkelt brev. Ditt brev innehåller något av de element som ett brev vanligtvis innehåller (datum, inledning, frågor, avsändare, mottagare etc.). Du stavar några av de vanligaste orden rätt.
Du kan skriva ett brev med ganska bra struktur. Ditt brev innehåller några av de element som ett brev vanligtvis innehåller (datum, inledning, frågor, avsändare, mottagare etc.). Du stavar några av de vanligaste orden rätt.
Du kan skriva ett brev med bra struktur. Ditt brev innehåller de flesta av /alla de element som ett brev vanligtvis innehåller (datum, inledning, frågor, avsändare, mottagare etc.). Du stavar de vanligaste orden rätt.

Meningsskapande

Låg
Du behöver utveckla dina kunskaper och förmågor för en säkrare chans till ett godtagbart resultat.
Bra
Du har en god chans till ett godtagbart resultat.
Utmärkt
Du har en god chans till ett mer än godtagbart resultat.
Vilja och ansträngning
Du visar låg vilja att anstränga dig för att ta till dig undervisningens innehåll i syfte att skapa mening inom det specifika området.
Du visar god vilja att anstränga dig för att ta till dig undervisningens innehåll i syfte att skapa mening inom det specifika området.
Du visar mycket god vilja att anstränga dig för att ta till dig undervisningens innehåll i syfte att skapa mening inom det specifika området.