👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var är papps skor?

Skapad 2021-09-20 13:13 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Var är pappas skor?

Tidsperiod: Ht 21

Förskolans namn: Västanvinden

Grupp: Vitsippan

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 20/9-21

Planeringen Upprättad av: Ia och Anki

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Var är våra skor?
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Förståelse för rum, tid, form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.
- Digitala verktyg

- Barns inflytande

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Antal, jämföra, sortera, mönster, mätning och resonera matematiskt kring detta.
- Använda digitala verktyg i arbetet som; greenscreen, kamera, mikroskopägg, bee bot
- Uttrycka sina tankar och önskemål

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

-Fråga barnen om vilka olika skor som finns, skillnader på skor, hur många olika skor har du, vilka skor har du när det regnar/ på sommaren/ på vintern?
- Arbeta i smågrupper inne och ute
- Dokumentera tillsammans med barnen i Unikum och till processväggen
- Reflektera tillsammans med barnen i Unikum och kring processväggen

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-1,2,3, processvägg, månadsbrev, Unikum, daglig kommunikation, reflektion med barnen/ kollegor

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.