👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takpannans Projektbeskrivning 21/22

Skapad 2021-09-20 13:23 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom projekt fordon ska vi tillsammans med barnen utforska språk, kretslopp och leka och lära genom lekresponsiv undervisning.

Innehåll

Projektbeskrivning

 

 

 

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek och bekräftar lekens betydelse för barnets utveckling, lärande och välbefinnande” (Skolverket, 2018)

 

Detta betyder för oss:

-  att vi är aktivt närvarande och delaktiga samt följer, deltar och bygger vidare på leken i undervisningen,

 

-  att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som är tillgängliga och som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande,

-  att barns delaktighet och inflytande synliggörs genom lekresponsiv undervisning samt

 

-  att ”Skola för hållbar utveckling” certifiering synliggörs i undervisningen.

 

 

Barngruppens namn: Takpannan

 

Projektets namn: Tuta och kör på Takpannan!

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VAD)?

Barnen visar stort intresse för fordon av olika former. I ett projekt om fordon kan vi genom lek tillgodose barnens olika behov som vi har observerat, värdegrund, sinnliga upplevelser, litteratur. Vi ser att barnen har behov av att utveckla sin kommunikation genom verbalt språk och Takk, stöttning i socialt samspel, värdegrund, widgit, närvarande pedagoger, rörelse, tillgängliga lärmiljöer, leka och stanna i leken.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE/VARFÖR)?

För att många av barnen visar ett stort intresse för fordon. Vi använder fordon som metod för att möta barnens olika behov.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

Vi kommer att följa barnens intressen genom att erbjuda:

lekresponsiv undervisning,

närvarande pedagoger,

väl genomtänkta och tillgängliga lärmiljöer

och sinnliga upplevelser.

 

 

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18