👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande tal HT-21

Skapad 2021-09-20 13:23 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleverna får skriva en instruerande text och ett instruerande tal som de ska hålla för en grupp elever. Förmågan att presentera/ tala och att skriva bedöms.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleven ska träna på och hålla en presentation i form av ett instruerande tal.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att lära oss om vad ett instruerande tal är och hur det görs bra. Det här gör vi genom filmklipp, artiklar, genomgångar och diskussioner. 

Du kommer att få planera ditt eget instruerande tal. Ämnet för ditt tal väljer du bland ett antal alternativ. Det instruerande talet ska innehålla en powerpointpresentation och ett manus. 

Visa vad du lärt dig

Du kommer att hålla ditt instruerande tal i en mindre grupp under vecka 40. Du kommer att ha ett visst inflytande på vilka som ingår i gruppen. 

Tidsram

HT-21 v.38-40 

Bedömning

Du bedöms på: 

 • Hur bra ditt instruerande tal är när det gäller 
  • Struktur - hur väl inledning, tal och avslutning hänger ihop 
  • Innehåll och ordval - hur lätt instruktionen är att förstå 
  • Kroppsspråk, röstläge och ögonkontakt - hur bra du använder de för att göra talet bättre 
 • Hur bra powerpointpresentationen är för att göra talet tydligare och lättare att förstå 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9