👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, delaktighet och inflytande

Skapad 2021-09-20 13:35 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här arbetar vi på Stjärnan med identitet, delaktighet och inflytande läsåret 2021/2022

Innehåll

Barnen på stjärnan är indelade i mindre grupper för att få utrymme att bli sedda, lyssnade på och skapa trygga kontakter med både vuxna och barn.

När möjlighet finns så är vi lyhörda för barnens önskemål. Vi utgår från barnens intresse och förmågor när vi utformar våra lärmiljöer. Vi strävar efter ett gemensamt ansvar för vår miljö på förskolan.

Vi vill uppmuntra barnen att våga uttrycka sina åsikter och känslor, vi vill uppmuntra barnen att lyssna på varandra, att vara tillåtande att tycka olika och att kunna göra egna val. Vi strävar efter att stärka barnens identitet och självkänsla. 

 

 Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18