👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gafsan Personlig och social utveckling

Skapad 2021-09-20 13:50 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Varje barn skall känna sig sedd, hörd, bekräftad, respekterad och delaktig i sin vardag på förskolan för att kunna få en god tro på sig själv och tillit till sin förmåga.

Innehåll

Vart är vi nu (nuläge, syfte):

Vi har en ny barngrupp och ett helt nytt arbetslag som börjat denna terminen. Vi ser att det är viktigt att jobba med anknytning, trygghet och skapa goda relationer mellan barn-pedagog och barn-barn.

 

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):

 • Vi vill ge barnen möjlighet att bli trygga i sin identitet och till sin egen förmåga.
 • Barnen ska utveckla sin förmåga att våga ta för sig och se sin nyfikenhet som en tillgång i sitt lärande.
 • Barnen ska kunna utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust till lärande i våra projekt
 • Barnen ska vara trygga i sina relationer och känna sig trygga att ge uttryck för sina känslor.

Hur gör vi?

 • Vi kommer arbeta i mindre grupper för att skapa bättre förutsättningar för barnen att våga utforska sitt lärande. 
 • Vi kommer utifrån barnens behov skapa lärmiljöer som ger förutsättningar för samspel.
 •  Vi pedagoger är närvarande och visar intresse och engagemang för alla barn i deras olika aktiviteter. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18