👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 2: Språket Gullans familjedaghem.

Skapad 2021-09-20 14:02 i Familjedaghem Papperskorgen 2
Förskola
Planering för Gullans familjedaghem.

Innehåll

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

* Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  •  

 

 

2. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?
    (Antal aktiviteter är upp till var och en)

Talking hands (tecken som stöd)

Läsa böcker.

Sångkort.

Spel,pussel.

Vi träffas på olika ställen i storgrupp, daglig promenad.

Väljer frukt och vart vi ska gå.

Rita och skriva sitt namn. Använda I-pad.