👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider åk 1 årstider

Skapad 2021-09-20 14:02 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Årstider och förändringar i naturen. Djurens anpassning till olika årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Årstider och förändringar i naturen. Vad ser du i naturen när det är vinter? Vilka månader tillhör olika årstider?

Innehåll

 

Ämne:SO 

Vad händer i naturen under vintern, våren, sommaren och hösten? Vilka månader tillhör olika årstider?

Arbetsområde: Årstider i naturen

Konkreta mål:

När vi berättar om årstider ska du veta vilka månader tillhör olika årstider. Vilken månad är du född?

Du ska visa att du kan observera utomhus vilken årstid det är. 

Du ska förklarar NO- orden årstid, vinter, vår, höst och sommar och kopplar ihop dem till våra månader

Bedömning:

Vi kommer bedöma hur du:

 • observerar utomhus hur det är när det är vinter, vår, höst, sommar
 • hur du förklarar NO- orden årstid, vinter, vår, höst och sommar och kopplar ihop dem till våra månader och olika högtider.

Undervisning:

Du kommer få arbeta med bildämnet för att visa med bilder vad som är typiskt under de olika årstiderna. 

Du kommer tillsammans med dina klasskamrater göra tankekarta där vi samlar saker som vi sett i naturen som är typiskt för den.

Du kommer tillsammans med klasskamraterna skriva meningar till 4 olika faktatexter om årstiderna. Där vi berättar vad som vi firar under olika årstider och hur det är när det är t.ex. vinter.  

Kopplingar till läroplanen

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3