👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsutflykt ht 21

Skapad 2021-09-20 13:59 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Förskola
Ha roligt tillsammans i naturen och utforska naturen med hela kroppen och med alla sinnen.

Innehåll

Syfte

 • Att möta och upptäcka naturen tillsammans  med nyfikna pedagoger
 • Att få uppleva och upptäcka i sin egen takt.
 • Att få vana att vara ute och året runt.
 • Ha rolig tillsammans i naturen.

När: 

Torsdagar innanför förskolans gård.

Hur:

Vi går till granen. Sjunger ”Vi öppnar dörren tittar in”

Vi frågar om lov.

Går till samlingsplatsen. Gör ”ballongring” och fråga barnen vad det är för färg på din ballong (ryggsäckarna på).

Skogsknoppe kommer fram och sjunger Knoppe sången: Nu är jag en liten knopp. Jag vill gärna sticka opp, plocka bär det är så gott. Åh, vad det är roligt. Åh, vad det är roligt.

Sen frågar skogsknoppe: Vad heter du?

Fika.

Ett av barnen går och hämtar uppdragskorgen och uppdragen består av olika växt- och djur arter, enkela matamatiska uppgifter och leker.

Under den fria leken kan barnen utforska naturen på egen hand.

Efter fria leken tar vi på oss ryggsäckarna och sjunger avslutning sången " Hej då skogen".

 

Dokumentation:

Fota, Filma och anteckna.

Uppföljning:

Varannan vecka.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18