👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem

Skapad 2021-09-20 13:59 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar med förskola och hem på Stjärnan under läsåret 2021/2022

Innehåll

Vid introduktion strävar vi efter att ge de nya barnen en trygg och rolig start på förskolan. Barnen delas in i mindre grupper och får utforska våra miljöer och material. Vi pedagoger försöker finnas nära barnen för att lära känna dem och erbjuda olika aktiviter.

Vi vill skapa en öppen dialog med vårdnadshavarna för att skapa en tillitsfull relation mellan förskola och hemmet. Vi har daglig kontakt med vårdnadshavarna i samband med lämning och hämtning. De erbjuds även introduktionssamtal, uppföljningssamtal samt utvecklingssamtal. Genom Unikum delger vi vårdnadshavare en inblick i verksamhetens arbete samt barnets utforskande och utveckling. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18