👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling med fokus på språk

Skapad 2021-09-20 14:18 i Södertorns förskola Oskarshamn
Förskola
Vi kommer att arbeta med hållbar utveckling med fokus på språk och värdegrund.

Innehåll

Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt språk på många olika sätt under deras vistelsetid på förskolan.

Vad ska vi göra?

 • Vi kommer arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att komma till tals.
 • Läsa böcker, berättelser. Vi kommer använda oss av både fysiska böcker samt Polyglutt
 • Sjunga
 • Rim & ramsor, språklekar, ljud samt ord & meningar.
 • Benämna/ sätta ord på det som sker under barnets dag
 • Introducera bokstäver och skriftspråk
 • Handdockor
 • Uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnets egna förmågor

Vi kommer erbjuda barnen många olika former för att kunna utveckla ett rikt språk, i samlingar, vid utevistelsen samt i våra miljöer. Vi kommer också ställa utforskande frågor till barnen i projektet för att kunna föra en dialog tillsammans med dem.

Varför?

Vi vill stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt i lek och samspel tillsammans med andra.

Hur?

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande stöttar vi barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi som pedagoger ska uppmuntra och utmana barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras språkliga utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18