👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska steg 4 21/22

Skapad 2021-09-20 14:18 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola
Ämne: Moderna språk - Franska 4 Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Innehåll

Planering steg 4  MODFRA04

 Höstterminen 2021                         lärare: Elena Rossi Johansson   MODFRA04

Lektioner på Teams förutom vissa datum som är rödmarkerade, då jag är på Bessemerskolan.

Vecka 34:

Måndag 23/8: Introduktion och presentation

Tisdag 24/8: kapitel 1 i Mais oui 4, sid. 8-10. Textläsning och uppgifter 1-4. Inlämning övning 5b sid. 13. (50-70 ord)

Vecka 35:

måndag 30/8: hörövningar 6,7 och 8 sid. 14. Övningar 9abc + 10 sid. 15 och 16. Träna på frågor/svar sid 17 i par. Kunna redovisa detta på tisdag 31/8.

Tisdag 31/8: redovisa övning sid. 17. Jobba med sid 18 + börja med texten La tragédie sid 19-21.

Vecka 36:

Måndag 6/9: fortsätta jobba med text 2. övningar i boken sid. 22-23. Inlämning övning 16b sid 23. (15 meningar)

Tisdag 7/9: övningar 17abc + 19abc + 20abc sid. 24-26

Vecka 37: måndag 13/6: MSF, text Extra sur Haïti sid. 30 (info http:// msf.fr)

Tisdag 14/9: hörövningar 21 och 22 sid. 26 + 27. Muntligt: övning 23+24 sid. 27 och 28.

Vecka 38: måndag 20/9: repetition av grammatik (présent, passé composé, complément d’objet direct)

Tisdag: skrivövning att lämna in efter lektionen.

Vecka 39: måndag 27/9 kapitel 2. text 1 sid. 34, tisdag 28/9: grammatik Konjunktiv

Vecka 40: måndag text 2 sid 44, tisdag: fortsätta med texten och göra övningar

Vecka 41:  skriva och prata om sin vardag i skolmiljö och skillnader mellan den franska och svenska skolan. Chanson sid 53. Muntlig och skriftlig bedömning.

Vecka 42: Börja eget arbete om ett franskspråkigt land.

Vecka 43: programvecka

Vecka 44: höstlov

Vecka 45: fortsätta på eget arbete

Vecka 46: eget arbete, muntlig redovisning tisdag inför de andra.

Vecka 47:  kapitel 3, Le bonheur, text sid 58-60

Vecka 48: kapitel 3, grammatik futur

Vecka 49: grammatik: konditionalis

Vecka 50: travail sur Monet, text sid 79-81, redovisning via Teams

Vecka 51: jultema, betygsprat.

 

 

 

Vårterminen 2022                     lärare: Elena Rossi Johansson + Jennie Waldenby  

Vecka 2: skolstart:  tisdag 11 januari

Vecka 3: Elena på Bessemer Prov Läsa/höra/skriva

Vecka 4 novellläsning

Vecka 5 novelläsning

vecka 6 novelläsning

vecka 7: Elena på Bessemer redovisning novell, skriftligt + muntligt

vecka 8 programvecka

vecka 9   lov

vecka 10 kapitel 5, La Bretagne

vecka 11 fortsätta kapitel 5

vecka 12 repetition

vecka 13: Elena på Bessemer,  PROV och utvärdering

vecka 14  Jennie Waldenby tillbaks, träna till NP

vecka 15 påsklov

vecka 16-17 : NP

vecka 18:

vecka 19

vecka 20

vecka 21

vecka 22

 

vecka 23

Undervisningen i ämnet franska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

 

1. Förståelse av franska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på franska i tal och skrift.

 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Kursinnehåll:

 

• Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och

händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och

områden där språket används. 

 

Reception (höra och läsa)

 

 

• Talat språk, även med viss regional och social färgning, och olika typer av texter.

 

• Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.

 

• Skönlitteratur , berättelser, filmer, sånger och dikter.

 

• Sakprosa av olika slag, till exempel reportage.

 

• Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang.

 

• Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.

 

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad

samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck.

 

• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

• Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt

sammanhängande helheter. 

 

Produktion och interaktion

 

 

• Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal,

diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.

 

• Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor

och förklaringar.

 

• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ.

 

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och

satsbyggnad. Variation och tydlighet.

 

• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera,

tydliggöra, precisera och anpassa.

 

 

 

Uppgifter

  • Inventions et découvertes

Matriser

Moderna språk 4

F
E
C
A
Reception
Ej nått kraven för E
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning. 
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning. 
Välja och använda texter
Ej nått kraven för E
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.  
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.  
Muntliga och skriftliga framställningar
Ej nått kraven för E
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig och skriftlig interaktion
Ej nått kraven för E
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera och jämföra företeelser
Ej nått kraven för E
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.