👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan vi utveckla leken genom digitala verktyg?

Skapad 2021-09-20 14:33 i Ekenäs förskola Stenungsund
Förskola
Vi strävar efter att digitala verktyg ska vara en naturlig del i verksamheten och att leken ska utvecklas med hjälp av dessa.

Innehåll

År 2018 kom det en ny läroplan för förskola (Lpfö 18) där digital kompetens har introducerats. Samhället har blivit allt mer digitalt och enligt läroplanen ska “Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.”

Under förra terminen försökte vi introducera digitala verktyg genom att ställa fram iPads där barnen kunde fotografera och att tillsammans med små mikroskop där de kunde undersöka sin omvärld. Vi ställde även fram små programmerbara robotar vid namn Beebots där de kunde programmera dessa till att köra runt i en stad vi byggt. Resultatet blev att Beebotsen till slut inte användes på rätt sätt utan blev mest liggandes. Detta tror vi grundar sig i att barnen inte fick fortsatt utmaning i vad man kunde använda dessa till utan tröttnade ganska snabbt. 

Det vi tänker nu är att genom en långsam introduktion bland alla digitala verktyg ge barnen en förståelse för vad det är verktygen ska användas till och genom detta göra de digitala verktygen mer tillgängliga och få barnen att se dem som en naturlig del i vardagen. Vi behöver även arbeta kontinuerligt för att utmana barnen efter barnens förmåga och där de är nu. 

Vi vill också bredda användningsområdena med iPadsen till att inte enbart agera kamera utan att barnen använder dessa till att skapa, gestalta, utforska och lära.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18