👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderfenomen

Skapad 2021-09-20 14:31 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola 5 Fysik
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med enkla väderfenomen och deras orsaker.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • Begreppsförmåga
 • Resonemangsförmåga
 • Söka information och fakta 
 • Ta ställning till frågor som rör miljö och samhälle

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • känna till några enkla väderfenomen och kunna förklara orsaker till dessa.
 • kunna känna till några mätinstrument som används används

Begrepp

 • lufttryck
 • högtryck
 • lågtryck
 • luft
 • solen
 • tornado
 • tromb
 • vind
 • vindhastighet
 • storm
 • kuling 
 • varm luft
 • kall luft
 • regnbåge
 • regn
 • hagel
 • polarsken
 • cyklon

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • titta på film
 • läsa i boken
 • grupparbete
 • gemensamma genomgångar
 • muntlig presentation
 • söka information på internet

Du kommer att:

 • delta i ett grupparbete om ett utvalt väderfenomen
 • delta i diskussioner i helklass och smågrupper. 
 • få söka information och kritiskt granska informationen på internet.

 

Uppgifter

 • gruppuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6